Achter Landgoed Oude Tempel in Soesterberg komt een nieuw, natuurinclusief woongebied in het bos. Het gaat om maximaal 300 woningen in een mix van woningtypen. Sociale huur, koop in verschillende prijsklassen en vrije kavels. Zorgvuldig ingepast in het groen.

Woensdag 5 april 2023 ondertekenden directeur Gijs Takkenkamp van Ter Steege Bouw Vastgoed en wethouder Osman Suna van de gemeente Soest de samenwerkingsovereenkomst over de ontwikkeling van het nieuwe woongebied.
De bouw start naar verwachting in 2025

Meedenken

Het plan voor het nieuwe woongebied is nog niet definitief. De komende maanden werken gemeente Soest en Ter Steege samen aan de realisatie van een definitief stedenbouwkundig plan, definitief Beeldkwaliteitsplan, inrichtingsplan en het plan voor ontmoetingspunt de Boshut. Omwonenden, toekomstige bewoners en overige belangstellenden krijgen regelmatig de kans om mee te denken. Wilt u ook meedenken? Meld u dan aan via het contactformulier.

Planning

Bekijk hier de voorlopige planning voor de ontwikkeling van het nieuwe woongebied.

Het concept plan

Samenleven in én met het bos
Nieuwe woningen zijn hard nodig, óók in de groene omgeving van Soest. De druk op de woningmarkt is hoog. Met dit project creëren we een bijzonder woonlandschap, waar balans is tussen kwaliteit, duurzaamheid en respect voor de natuur. Waar mensen actief en gezond kunnen wonen en leven in én met het bos.

Van sociale huur tot koop
De woningen komen in een groene structuur van beukenlanen en bospaden te staan. Het gaat om maximaal 300 woningen in een mix van woningtypen. Sociale huur, koop in verschillende prijsklassen en vrije kavels. Het is de wens om als eerste de sociale huurwoningen te bouwen, gevolgd door de koopwoningen in verschillende prijsklassen.

Bosgebied voor iedereen
Het woongebied is straks niet alleen een plek voor nieuwe bewoners. Er komen wandel- en fietspaden zodat iedereen ook na de bouw van woningen kan genieten van de bosrijke omgeving. Onderdeel van het plan is de Boshut, een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Het nieuwe woongebied ligt aan de oostkant van Soesterberg met een toegangsweg vanaf de Oude Tempellaan.

Natuurbescherming-icoon

Bewoners kunnen helpen

Omwonenden en bezoekers die weten welke (beschermde) soorten in het gebied zijn kunnen hierbij helpen. Die informatie is een waardevolle aanvulling op het onderzoek dat het ecologisch adviesbureau uitvoert. Mensen kunnen melden welke (beschermde) plant- en diersoorten zij in het gebied hebben gezien door contact op te nemen via oudetempel@bureau-viridis.nl.

 

Ecologisch-icoon

Ecologisch onderzoek

Het bouwen van de woningen kan beginnen omdat het bestemmingsplan per 8 juni 2022 onherroepelijk is. De volgende stap is dat van 11 april tot eind oktober 2023 de huidige ontheffing Wet natuurbescherming (Wnb) geactualiseerd wordt. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk ecologisch adviesbureau.

 

natuurinclusief wonen Soesterberg, bouwen in het bos

Natuurinclusief

Natuurwaarden centraal
In het concept plan gaan behoud en ontwikkeling van de natuur en bouw van woningen samen op. Het Beeldkwaliteitsplan, waar bewoners in 2020 en 2021 over hebben meegedacht is een belangrijke bron voor het concept plan. Er wordt rekening gehouden met de flora en fauna. Belangrijk is een grote strook bos die helemaal onbebouwd blijft. Dit wordt de groene kapstok genoemd. Daar wordt ook de natuur versterkt. Aan de historische lanenstructuur wordt een zoom nieuwe planten toegevoegd. Zo komt er meer ruimte voor kleine zoogdieren en insecten én blijft de biotoop voor de bosvogels en vleermuizen bewaard. Rond de woningen blijven oude, gezonde bomen zoveel mogelijk behouden. Dit neemt niet weg dat er natuur verdwijnt en de natuurwaarde van het gebied verandert.

Inventariseren en beschermen
Voordat de bouw begint, onderzoeken we zorgvuldig waar de natuur het bouwen het beste toelaat. We kijken welke bomen en onderdelen van het bos behouden moeten blijven. Er wordt minimaal gegraven en bouwhekken worden zorgvuldig geplaatst. Bij de bouw van woningen en aanleg van wegen zorgen we dat de bodem en de natuur zo min mogelijk worden aangetast.

Duurzaam en ecologisch bouwen
Ook in het bouwproces zijn circulariteit en verduurzaming belangrijk. We maken vooral gebruik van hernieuwbare, natuurlijke, ‘bio-based’ materialen. Hout krijgt een belangrijke rol, zowel voor de constructie als voor de gevels. Door geprefabriceerde elementen te gebruiken, verkorten we de bouwtijd en overlast voor mens en dier.

Hart van de Heuvelrug

Het nieuwe woongebied maakt deel uit van het programma Hart van de Heuvelrug. Binnen het programma is de natuur op de Utrechtse Heuvelrug in de afgelopen vijftien jaar uitgebreid en versterkt. Zo is er een groot aaneengesloten natuurgebied ontstaan van 5.300 hectare en er is 700 hectare aan nieuwe natuur gerealiseerd. Op andere plekken wordt ruimte gemaakt voor de bouw van woningen en bedrijven, recreatie en zorg. Zo draagt het programma bij aan een groene en gezonde leefomgeving in de regio rond Soest en Zeist. De provincie Utrecht, gemeente Zeist en gemeente Soest hebben de regie en werken samen met partners zoals stichting Het Utrechts Landschap. Kijk voor meer informatie op www.hartvandeheuvelrug.nl

Contact

Blijf op de hoogte