Planning

Impressie 2, natuurinclusief wonen Soesterberg

Dit is de voorlopige projectplanning:

Wonen in het bos

Vogelvlucht, natuurinclusief wonen Soesterberg

Door de belangrijke natuurwaarden en de cultuurhistorische waarde van Landgoed Oude Tempel verdient dit project een bijzonder plan. Deze ongewone bouwplek vraagt ook om een andere kijk op stedenbouw. Hier willen we groen bouwen laten leiden tot groen wonen met een sterk bosgevoel. Het gevarieerde aanbod van maximaal 300 woningen maakt de wijk toegankelijk voor […]

De paden op, de lanen in

Impressie 3, natuurinclusief wonen Soesterberg

Om de wijk zo rustig mogelijk te houden komen er twee hoofdtoegangswegen. Om de wijk zo groen mogelijk te houden bekijken we of er karrensporen kunnen worden aangelegd in plaats van verharde wegen. Daar waar gebruik kan worden gemaakt van bestaande beukenlanen en bospaden heeft dat de voorkeur. ParkerenEr is plek voor auto’s, maar ze […]

Bosbouw, maar dan anders

Het bos is de basis, de mens is er te gast.

In een bosrijke omgeving is traditioneel bouwen niet vanzelfsprekend. We onderzoeken nog of we gebruik kunnen maken van natuurlijke materialen als hout, kalkhennep en natuurlijke isolatie en hergebruikte technische materialen als staal, glas en aluminium. Het streven is om voor een deel circulair te bouwen. Kant-en-klare woningdelen zorgen voor een korte bouwtijd. Houten gevels gecombineerd […]

Kom mee naar buiten

De boshut, natuurinclusief wonen Soesterberg

Vroeger kwamen mensen samen bij de waterput of op het kerkpleintje, in deze woonwijk vormt de Boshut het hart van de wijk. Hier zijn alle bewoners én Soesterbergers welkom. Voor een praatje, een kop koffie of voor het lenen van een boormachine. Terug naar toen een community nog veel gemeenschapszin ervaarde, met elkaar en met […]

Bos als basis

natuurinclusief wonen Soesterberg

Behoud en ontwikkeling van de natuur en de bouw van woningen vallen in het plan zoals dat er nu ligt harmonieus samen. Er zal een grote strook bos onbebouwd blijven en op alle andere plekken wordt uitvoerig rekening gehouden met de bestaande flora en fauna. Dat betekent uitvoerig onderzoeken welke beplanting en bomen behouden moeten […]