natuurinclusief wonen Soesterberg

Bos als basis

Behoud en ontwikkeling van de natuur en de bouw van woningen vallen in het plan zoals dat er nu ligt harmonieus samen. Er zal een grote strook bos onbebouwd blijven en op alle andere plekken wordt uitvoerig rekening gehouden met de bestaande flora en fauna. Dat betekent uitvoerig onderzoeken welke beplanting en bomen behouden moeten en kunnen blijven. Tijdens de bouw wordt alles zorgvuldig omheind ter bescherming. De afgegraven bosvloer zal waar mogelijk worden teruggeplaatst. Het bos is de basis, de mens is er te gast.

Om het bos een nieuwe, lokale waarde te geven bestaat de nieuwe beplanting alleen uit plantensoorten die van nature in het gebied voorkomen. De natuur verdwijnt dus niet, maar krijgt een andere waarde. Wel is het nodig om bomen te kappen om woningen zorgvuldig in te passen.