Vogelvlucht, natuurinclusief wonen Soesterberg

Wonen in het bos

Door de belangrijke natuurwaarden en de cultuurhistorische waarde van Landgoed Oude Tempel verdient dit project een bijzonder plan. Deze ongewone bouwplek vraagt ook om een andere kijk op stedenbouw. Hier willen we groen bouwen laten leiden tot groen wonen met een sterk bosgevoel. Het gevarieerde aanbod van maximaal 300 woningen maakt de wijk toegankelijk voor jong, oud, gezinnen en alleenstaanden. De verschillende behoeftes vertalen zich in een divers woningaanbod, van sociale huur, koop in verschillende prijsklassen en vrije kavels; alles geïnspireerd op het bos. Dus geen woonerven, maar boserven. Geen flats, maar bosburchten.

In deze wijk is het bos de tuin. Hierdoor is de overgang van binnen naar buiten klein. Zowel vanuit de huizen als vanaf de dakterrassen, dus geen afgeschermde tuinen. De woningen en buitenruimtes zijn zo compact mogelijk gehouden. Alles om zo min mogelijk bosplek in te nemen. Bos afgewisseld met open groenvlakken zorgen voor een weids uitzicht en maken de woningomgeving licht en ruim.


Op onderstaand kaartje is het concept plan voor de buurt te zien. Bekijk deze in meer detail op pagina 3 van de informatiepanelen.