Het bos is de basis, de mens is er te gast.

Bosbouw, maar dan anders

In een bosrijke omgeving is traditioneel bouwen niet vanzelfsprekend. We onderzoeken nog of we gebruik kunnen maken van natuurlijke materialen als hout, kalkhennep en natuurlijke isolatie en hergebruikte technische materialen als staal, glas en aluminium. Het streven is om voor een deel circulair te bouwen. Kant-en-klare woningdelen zorgen voor een korte bouwtijd. Houten gevels gecombineerd met groenbegroeide geveldelen laten de huizen deels wegvallen in de omgeving alsof het echte boomhutten zijn. Alleen het noodzakelijke zal worden gekapt en dat hout kan mogelijk worden hergebruikt als gevelbekleding of voor de inrichting van de openbare ruimte. Denk hierbij aan speeltoestellen en bankjes.

Het regenwater wordt op verschillende manieren opgevangen om het langzaam te laten infiltreren in de bosbodem en om het in te zetten voor huishoudelijk gebruik. Door de oude, hoge bomen is de opname van zonne-energie niet vanzelfsprekend. Wonen in het bos vraagt om een andere oplossing. Een groot voordeel van wonen in het bos: het is warmer en windarmer in de winter en koel in de zomer.

Op onderstaand kaartje is het concept plan voor de buurt te zien. Bekijk deze in meer detail op pagina 13 van de informatiepanelen.